Pressmeddelanden

Kategori: Alla, Regulatorisk

2023

2023-05-16 15:10 Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2023 Regulatorisk
Kjell Group AB (publ) har idag, tisdagen den 16 maj, hållit årsstämma i Malmö. Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet...
Fokus på anpassningar av kunderbjudande och nya initiativ 1 januari – 31 mars 2023 Väsentliga händelser under kvartalet och efter...
2023-04-17 11:00 Kjell Group årsredovisning 2022 Regulatorisk
Kjell Group AB (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2022 på bolagets hemsida: https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/finansiella-rapporter/...
Aktieägarna i Kjell Group AB (publ), org.nr. 559115-8448 (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma...
Tillväxt av egna varumärken och starkt kassaflöde stärker vår framtidstro Fjärde kvartalet 1 januari – 31 december...

2022

Fortsatt tillväxt och lönsamhet Tredje kvartalet 1 januari – 30 september Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets...
Kjell Group ABs (publ) (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) valberedning ska inför årsstämman utgöras av representanter...
Stark tillväxt på en turbulent marknad 1 april - 30 juni 1 januari - 30 juni Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets...
2022-05-19 10:50 Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2022 Regulatorisk
Kjell Group AB (publ) har idag, torsdagen den 19 maj, hållit årsstämma i Malmö. Fastställelse av årsredovisningen och...
Tillväxt i alla kanaler under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets...
Rulla till toppen