Kjell Group AB (Publ) – Delårsrapport Q3, 1 januari – 30 september 2023

Lönsam tillväxt och ett starkt kassaflöde

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 5,5 % till 650,8 (617,0) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 3,4 % (1,1 %)
 • Bruttoresultatet ökade med 4,5 % till 279,7 (267,6) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 43,0 % (43,4 %)
 • Justerad EBITA uppgick till 42,9 (40,8) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 6,6 % (6,6 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,0 (36,4) MSEK och rörelsemarginalen till 5,8 % (5,9 %)
 • Kvartalets resultat uppgick till 25,2 (25,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131,2 (83,4) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,81 (0,83) kronor

1 Januari – 30 September

 • Nettoomsättningen minskade med 2,6 % till 1 797,5 (1 846,0) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till -4,5 % (6,6 %)
 • Bruttoresultatet minskade med 1,7 % till 775,1 (789,0) MSEK medan bruttomarginalen stärktes och uppgick till 43,1 % (42,7 %)
 • Justerad EBITA uppgick till 51,7 (77,7) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 2,9 % (4,2 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,5 (64,7) MSEK och rörelsemarginalen till 2,1 % (3,5 %)
 • Periodens resultat uppgick till -0,1 (39,6) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 102,4 (29,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,00 (1,27) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Under september blev Kjell & Company utsett till Sveriges starkaste varumärke inom hemelektronik i Evimetrix Swedish Brand Awards
 • I oktober utsågs Kjell & Company av tidningen Market till det främsta bolaget inom hemelektronik på Market Awards
 • I augusti inleddes ett samarbete med 24SJU, med målet att innan årets slut ha flyttat in Kjell & Company Express i samtliga av den obemannade franchisekedjans 86 obemannade butiker i Sverige

“Den lönsamma försäljningstillväxten ser vi som något mycket positivt och ett styrkebesked för Kjell Group och vår affär. Genom systematiskt förbättringsarbete har vi också ökat effektiviteten i vårt rörelsekapital och genererat ett mycket starkt kassaflöde som har tagit ner vår nettoskuld betydligt”, kommenterar Andreas Rylander, Vd Kjell Group.

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 31 oktober 2023, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://ir.financialhearings.com/kjell-group-q3-2023
Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/finansiella-rapporter/.

Kvartalsrapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till september 2023 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com.

Rulla till toppen