Ledning

Andreas Rylander

CEO

Född 1981. Chief Executive Officer (2021)

Anställd inom koncernen sedan: 2002

Ingår i Koncernledningen sedan: 2016

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Studier i strategisk planering och ledarskap inom detaljhandeln, College of William and Mary och studier i effektiv kommunikation och HR från Dale Carnegie.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordföranden i koncernbolagen inom Kjell Group.

Tidigare befattningar: COO för Kjell & Company, Verkställande direktör för Kjell & Company, Verkställande direktör för Kjell & Company Norge.

Aktieinnehav Andreas Rylander äger 58 697 aktier i bolaget.​

Niklas Tyrén

CFO

Född 1972. Chief Financial Officer (2015)

Anställd inom koncernen sedan: 2015

Ingår i Koncernledningen sedan: 2015

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Sourthern Europe, MBA, University of Southern Europe.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsemedlem i koncernbolagen inom Kjell Group.

Tidigare befattningar: Finance Director och Head of Nordic Financial Planning and Analysis på Findus, Finance Director på HJ Heinz, Director, Business Control & Global Supply på Gambro Renal Products och Head of Supply Chain Finance på Unilever.

Aktieinnehav: Niklas Tyrén äger 20 675 aktier i bolaget.​

Joel Rönneman

CCO

Född 1983.  Chief Commercial Officer (2019)

Anställd inom koncernen sedan: 2002

Ingår i Koncernledningen sedan: 2011

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, FEI Företagsekonomiska Institutet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i Koncernbolagen inom Kjell Group.

Tidigare befattningar: Chief Marketing Officer, Head of Sales, Regional Manager, Human resources, Store Manager och Sales Associate på Kjell & Company.

Aktieinnehav: Joel Rönneman äger 66 273 aktier i bolaget.​

Martin Knutson

CTO

Född 1980. Chief Technology Officer (2019)

Anställd inom koncernen sedan: 1999

Ingår i Koncernledningen sedan: 2011

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Gymnasieexamen i naturvetenskap/teknik.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar: Affärsutvecklingschef IT, IT-chef, System Engineer och säljare på Kjell & Company.

Aktieinnehav: Martin Knutson äger 66 365 aktier i bolaget.​

Patricia Fors

CHRO

Född 1978. Chief Human Resource Officer (2021)

Anställd inom koncernen sedan: 2021

Ingår i Koncernledningen sedan: 2021

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Mastersexamen i internationell migration och etniska relationer från Malmö universitet, kandidatexamen i sociologi från Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Nuovo Inizio AB. 

Tidigare befattningar: Head of Future Work Initiative/Head of Talent Management på Ingka/IKEA AB, SVP Human Resources på Rosti Group AB, VP Human Resources/Global Capability Manager på FLSmidth A/S.

Aktieinnehav: Patricia Fors äger 3 650 aktier i bolaget.​

David Palm

CRO

Född 1983. Chief Retail Officer (2021)

Anställd inom koncernen sedan: 2017

Ingår i Koncernledningen sedan: 2021

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Kandidatexamen i strategisk ledning från Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar: Business Controller på Kjell & Company, CCO på Phonera Företag AB, Group Business Controller på Phonera AB.

Aktieinnehav: 

David Palm äger 23 844 aktier i bolaget.

Scroll to Top