Ledning

Andreas Rylander

CEO

Född 1981. Chief Executive Officer (2021)

Anställd inom koncernen sedan: 2002

Ingår i Koncernledningen sedan: 2016

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Studier i strategisk planering och ledarskap inom detaljhandeln, College of William and Mary och studier i effektiv kommunikation och HR från Dale Carnegie.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordföranden i koncernbolagen inom Kjell Group.

Tidigare befattningar: COO för Kjell & Company, Verkställande direktör för Kjell & Company, Verkställande direktör för Kjell & Company Norge.

Aktieinnehav Andreas Rylander äger 64 263 aktier i bolaget.

Niklas Tyrén

CFO

Född 1972. Chief Financial Officer (2015)

Anställd inom koncernen sedan: 2015

Ingår i Koncernledningen sedan: 2015

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Sourthern Europe, MBA, University of Southern Europe.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsemedlem i koncernbolagen inom Kjell Group.

Tidigare befattningar: Finance Director och Head of Nordic Financial Planning and Analysis på Findus, Finance Director på HJ Heinz, Director, Business Control & Global Supply på Gambro Renal Products och Head of Supply Chain Finance på Unilever.

Aktieinnehav: Niklas Tyrén äger 24 849 aktier i bolaget.

Jenny Hillerström-Schüldt

CPCO

Född 1972. Chief People & Culture Officer (2022)

Anställd inom koncernen sedan: 2022

Ingår i Koncernledningen sedan: 2022

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Kandidatexamen i Beteendevetenskap Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar: Interim CPCO Resurs Bank, Interim HR Director BMI, CPCO Ikano Bank, olika seniora HR positioner inom Maersk, Axis Communications AB och Sony Ericsson Mobile Communications.

Aktieinnehav: Jenny Hillerström-Schüldt äger inga aktier i bolaget.

Martin Knutson

CTO

Född 1980. Chief Technology Officer (2019)

Anställd inom koncernen sedan: 1999

Ingår i Koncernledningen sedan: 2011

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Gymnasieexamen i naturvetenskap/teknik.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i koncernbolagen inom Kjell Group.

Tidigare befattningar: Affärsutvecklingschef IT, IT-chef, System Engineer och säljare på Kjell & Company.

Aktieinnehav: Martin Knutson äger 15 674 aktier i bolaget.

David Palm

CRO

Född 1983. Chief Retail Officer (2021)

Anställd inom koncernen sedan: 2017

Ingår i Koncernledningen sedan: 2021

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Kandidatexamen i strategisk ledning från Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar: Business Controller på Kjell & Company, CCO på Phonera Företag AB, Group Business Controller på Phonera AB.

Aktieinnehav: David Palm äger 28 018 aktier i bolaget.

Carl-Johan Rijpma

CSCO

Född 1975. Chief Supply Chain Officer (2022)

Anställd inom koncernen sedan: 2022

Ingår i Koncernledningen sedan: 2022

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilingenjörsexamen i logistik & produktionsstyrning, Lunds Tekniska Högskola, Civilekonomexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar: COO och VP Operations på Doro Group AB, Procurement Director på Findus, Director Sourcing & Partner Management Sony Mobile.

Aktieinnehav: Carl-Johan Rijpma äger 14 174 aktier i bolaget.

Scroll to Top