Affärsmodell

Fokus på tillbehör och egna varumärken

I takt med att samhället och människors dagliga liv blir alltmer digitaliserat uppstår det nya och växande behov av Kjell Groups produkter och service. Kontinuerlig uppdatering av sortimentet och aktuell kunskap hos gruppens säljare är därför centralt för verksamheten och utgör en tydlig konkurrensfördel. En direkt konsekvens av vårt servicefokus är att vi nästan uteslutande verkar inom tillbehör, snarare än elektroniska kapitalvaror. Det har många fördelar som exempelvis högre bruttomarginal och lägre konkurrens.

Kjell & Company är marknadsledande i Sverige inom konsumentelektroniktillbehör. Det har möjliggjort för verksamheten att utveckla egna varumärken av god kvalitet som uppskattas av kunderna. Kjell & Company är marknadsledande i Sverige inom konsumentelektroniktillbehör. 

Två plattformar för försäljning i flera kanaler

Onlinekanalen kjell.com och verksamhetens fysiska närvaro med 144 service points utgör en kombinerad plattform för Kjell & Companys experter att ge bästa tillgängliga service i den kanal kunden väljer. Servicen och sortimentet kompletteras med en uppsättning matchande tjänster, som click-and-collect, egna leveranser till kund, heminstallation och reparation. Genom att göra kunderbjudandet alltmer sömlöst, från service och beställning online till det fysiska mötet, leverans och heminstallation tillgodoses kundernas teknikbehov på bästa sätt.

AV-Cables erbjuder hemelektronikprodukter online, med snabb leverans inom från det 4 300 kvm stora lagret på Jylland. Produkterna kompletterar till stor del Kjell & Companys utbud av nästan 10 000 produkter. Bolagen kommer samarbeta för att ytterligare stärka sina erbjudanden på respektive onlineplattformar och i Kjell & Companys 144 service points i Sverige och Norge.

Kjell & Companys kunder

Anställda på Kjell & Company är passionerat intresserade av teknik och att få den att fungera för kunderna. Rätt teknisk lösning kan underlätta kundernas vardagsliv avsevärt och därmed höja livskvaliteten på många olika sätt. 

Genom att anställda på Kjell & Company delar med sig av sin entusiasm och kunnande skapas en kundrelation präglad av förtroende och lojalitet, vilket lett till att Kjell & Company har över 3,2 miljoner medlemmar i sin kundklubb.  Vi lägger ned mycket energi på att förstå kundsegment och deras behov vilket skapar goda förutsättningar att anpassa sortiment, omnikanaler, service, personliga erbjudanden m.m. på ett sätt som hela tiden förbättrar kundupplevelsen och därmed ytterligare stärker lojaliteten. Majoriteten av kunderna återkommer regelbundet till Kjell & Company och köper över tid både fler och mer dyrbara elektroniktillbehör.

Kjell Academy

Halva Kjell Groups ledningsgrupp har spenderat hela sin karriär på Kjell & Company och merparten av butikscheferna började på bolaget som säljare. Det säkerställer att den starka företagskulturen som alltid präglat Kjell & Company, ”Kjell-andan”, lever vidare.

För att få marknadens mest nöjda kunder, är det samtidigt oerhört viktigt att vi bidrar till att odla medarbetares genuina teknikintresse och kunskap och att alla är motiverade och uppskattar sitt jobb. För att Kjell & Companys säljare alltid ska kunna leverera aktuell och relevant teknikkunskap har verksamheten därför byggt upp vår egen skola: Kjell Academy. Där finns engagerade lärare som producerar ledda utbildningar, e-kurser, filmer och böcker. Huvudsyftet med skolan är att säkra kompetensen hos Kjell & Companys säljare och på så sätt alltid vara relevanta för våra kunder. Mycket av det som Kjell Academy producerar publiceras även för kunderna.

Rulla till toppen