Styrelse

Ingrid Jonasson Blank

Styrelsens ordförande

Född 1962. Styrelsens ordförande sedan 2018.

Nationalitet: Svensk.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/Ja.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen med inriktning marknadsföring, Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Kjell Koncern AB och Haypp Group AB. Styrelseledamot i Bilia AB, Fiskars Oy, Musti ja Mirri Oy, Orkla ASA, Forenum Oy, Bergendahl Food AB, Zetadisplay AB, Astrid Lindgren Aktiebolag och BHG Group AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseordförande i Stockfiller AB, Växtriket i Uppsala AB och Stor & Liten AB. Styrelseledamot i Ambea AB, Martin & Servera Aktiebolag, Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, Matse Holding AB och Travel Support & Sevices Nordic AB.

Aktieinnehav: Ingrid Jonasson Blank äger 58 548 aktier i bolaget.​

Thomas Broe-Andersen

Styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

Nationalitet: Dansk.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/Nej.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi och redovisning, Aarhus Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Kjell Koncern AB. Partner på FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital IV).

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseledamot i Lagkagehuset A/S och Netcompany A/S.

Aktieinnehav: Thomas Broe-Andersen äger inga aktier i bolaget.​

Fredrik Dahnelius

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017.

Nationalitet: Svensk.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/Nej.

Utbildning: Grundskola.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Kjell Koncern AB och SPACELOOM STUDIOS AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: En av grundarna till Kjell & Company. Styrelseledamot i Kjell & Co Elektronik AB.

Aktieinnehav: Fredrik Dahnelius äger 709 990 aktier i bolaget.

Joel Eklund

Styrelseledamot

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2022.

Nationalitet: Svensk.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/Ja.

Utbildning: BA i Philosophy, Politics and Economics från Oxford University.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i bland annat TePe Munhygienprodukter AB, Eklund Foundation, Endbright, Fosieby Företagsgrupp samt styrelseledamot i bland annat Malmö universitet, USWE Sports AB, Parkster AB, Magle Chemoswed Holding AB, Amab Hydraul AB och Malmö Börssällskap.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Verkställande direktör för TePe Munhygienprodukter AB, styrelseledamot i Midway Holding AB (publ).

Aktieinnehav: Joel Eklund äger direkt 20 000 aktier, samt indirekt via Fosielund Holding AB 3 400 000 aktier, i bolaget.

Simon Larsson

Styrelseledamot

Född 1988. Styrelseledamot sedan 2020.

Nationalitet: Svensk.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/Nej.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen med inriktning finans och redovisning, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Investment Director på FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital IV). Styrelseledamot i Kjell Koncern AB, Kjell BidCo AB, Serratura I AB, Serratura II AB, Serratura III AB, Serratura IV AB, Serratura V AB, Serratura VI AB och Stormnäs Invest AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseledamot i FSN Chip Intressenter AB, Chip Second AB, Kjell MidCo AB och Chip First AB.

Aktieinnehav:

 Simon Larsson äger inga aktier i bolaget.​

Ola Burmark

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2021.

Nationalitet: Svensk.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/större aktieägare: Ja/Ja.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Östersunds universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: CEO och grundare på Burmark Executive Consulting AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO på ZetaDisplay, Medivir, OneMed, Aditro och SVP Finance och M&A på Thule.

Aktieinnehav: Ola Burmark äger 17 693 aktier i bolaget.​

Scroll to Top