Utdelningspolicy

Utdelningen ska utgöra minst 60 procent av årets resultat med beaktande av Bolagets finansiella ställning, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

 

 

 

 

 

Rulla till toppen