Finansiella mål

Tillväxt:

  • Nettoomsättningen ska uppgå till minst 4 miljarder kronor 2025

Lönsamhet:

  • Justerad EBITA-marginal om 8 procent på medellång sikt

Kapitalstruktur:

  • Finansiell nettoskuld (exkl. IFRS 16) i förhållande till justerad EBITDAaL (rullande 12 månader) ska understiga 2,5 gånger.

     

Rulla till toppen