Finansiell kalender

  • 18 november 2021 – Delårsrapport för perioden januari-september 2021
  • 25 februari 2022 – Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021
  • 20 april 2022 – Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
  • 18 maj 2022 – Delårsrapport för perioden januari-mars 2022
  • 19 maj 2022 – Årsstämma 2022
  • 18 augusti 2022 – Delårsrapport för perioden januari-juni 2022
  • 11 november 2022 – Delårsrapport för perioden januari-september 2022

 

 

Scroll to Top