Finansiell kalender

  • 18 maj 2022 – Delårsrapport för perioden januari-mars 2022
  • 19 maj 2022 – Årsstämma 2022
  • 18 augusti 2022 – Delårsrapport för perioden januari-juni 2022
  • 11 november 2022 – Delårsrapport för perioden januari-september 2022
Scroll to Top