Finansiell kalender

  • 16 februari 2023 – Bokslutskommuniké 2022
  • 17 april 2023 – Årsredovisning 2022
  • 10 maj 2023 – Första kvartalet 2023
  • 16 maj 2023 – Årsstämma 2023
  • 1 augusti 2023 – Andra kvartalet 2023
  • 31 oktober 2023 – Tredje kvartalet 2023
Scroll to Top