Finansiell kalender

  • 13 februari 2024 – Bokslutskommuniké 2023
  • 15 april 2024 – Årsredovisning 2023
  • 25 april 2024 – Första kvartalet 2024
  • 15 maj (kl 10:00) 2024 – Årsstämma 2024
  • 24 juli 2024 – Andra kvartalet 2024
  • 24 oktober 2024 – Tredje kvartalet 2024
Rulla till toppen