Hållbarhet

Kjell & Company har en tydlig ESG-agenda med högt ställda mål på den egna verksamheten och aktörer i Bolagets värdekedja. Bolagets ESG-agenda kretsar kring tydligt uppställda mål inom tre områden innefattande i begreppet ESG, vilka är klimat, social hållbarhet och bolagsstyrning.  

Hållbarhetspåverkan i värdekedjan 
I värdekedjan är det material som används i produkter, transporter från Asien till Europa och avfall relaterat till slutprodukter och förpackningar som har störst miljöpåverkan. I hela värdekedjan samt hos den egna personalen övervakar Bolaget dess påverkan på sociala aspekter såsom arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, i synnerhet i Asien. Som varumärkesägare med en stor andel produkter från Asien upprätthåller Bolaget hög integritet för att driva en policy för nolltolerans mot mutor och andra former av korruption.  

En sammanställning av hållbarhetspåverkan i värdekedjan följer nedan: 

Rulla till toppen