Pressmeddelanden

Kategori: Alla, Regulatorisk

2022

2022-05-19 10:50 Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2022 Regulatorisk
Kjell Group AB (publ) har idag, torsdagen den 19 maj, hållit årsstämma i Malmö. Fastställelse av årsredovisningen och...
Tillväxt i alla kanaler under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets...
2022-04-20 11:40 Kjell Group årsredovisning 2021 Regulatorisk
Kjell Group AB (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2021 på bolagets hemsida: https://www.kjellgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/...
Kjell Group AB (publ) offentliggjorde den 13 april 2022 pressmeddelande med kallelse till årsstämma den 19 maj 2022. Följande är en...
Aktieägarna i Kjell Group AB (publ), org.nr. 559115-8448 (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma...
Efter succén med 292 Kjell Express butiker i Sverige inleds nu under en testperiod motsvarande samarbete med Circle K i Norge på sex stationer...
1 oktober – 31 december 1 januari – 31 december Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut Telefonkonferens i...
Kjell & Company, som ingår i Kjell Group, har sedan början av 2017 erbjudit medlemskap i Kjell & Companys medlemsklubb. Den 7 februari...

2021

Tredje kvartalet 1 januari – 30 september Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut Telefonkonferens i samband med...
Kjell & Company, som ingår i Kjell Group, öppnar sin första butik i Trondheim, Norges fjärde största stad. Butiken erbjuder...
Scroll to Top