Pressmeddelanden

Kategori: Alla, Regulatorisk

2022

Fortsatt tillväxt och lönsamhet Tredje kvartalet 1 januari – 30 september Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets...
Kjell Group ABs (publ) (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) valberedning ska inför årsstämman utgöras av representanter...
Stark tillväxt på en turbulent marknad 1 april - 30 juni 1 januari - 30 juni Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets...
2022-05-19 10:50 Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2022 Regulatorisk
Kjell Group AB (publ) har idag, torsdagen den 19 maj, hållit årsstämma i Malmö. Fastställelse av årsredovisningen och...
Tillväxt i alla kanaler under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets...
2022-04-20 11:40 Kjell Group årsredovisning 2021 Regulatorisk
Kjell Group AB (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2021 på bolagets hemsida: https://www.kjellgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/...
Kjell Group AB (publ) offentliggjorde den 13 april 2022 pressmeddelande med kallelse till årsstämma den 19 maj 2022. Följande är en...
Aktieägarna i Kjell Group AB (publ), org.nr. 559115-8448 (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma...
1 oktober – 31 december 1 januari – 31 december Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut Telefonkonferens i...

2021

Tredje kvartalet 1 januari – 30 september Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut Telefonkonferens i samband med...
Scroll to Top