Kjell Group AB (Publ) – Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2023

Stabil försäljning och lägre nettoskuld

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 761,9 (762,0) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till -0,4 % (-10,6 %)
 • Bruttoresultatet minskade med 2,2 % till 303,5 (310,2) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 39,8 % (40,7 %)
 • Justerad EBITA uppgick till 28,4 (57,1) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 3,7 % (7,5 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (52,5) MSEK och rörelsemarginalen till 2,9 % (6,9 %)
 • Kvartalets resultat uppgick till 12,5 (31,5) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 157,3 (213) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,40 (1,01) kronor

1 januari – 31 december (perioden)

 • Nettoomsättningen minskade med 1,9 % till 2 559,4 (2 607,9) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till -3,2 % (0,7 %)
 • Bruttoresultatet minskade med 1,9 % till 1078,6 (1 099,2) MSEK medan bruttomarginalen var oförändrad och uppgick till 42,1 % (42,1 %)
 • Justerad EBITA uppgick till 80,1 (134,8) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 3,1 % (5,2 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till 59,6 (117,2) MSEK och rörelsemarginalen till 2,3 % (4,5 %)
 • Periodens resultat uppgick till 12,4 (71,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 259,7 (242,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,40 (2,29) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • I november utnämndes Erik Hansson till ny CFO för Kjell Group. Han tillträder senast 1 juni 2024. Kjell Groups Head of Group Finance & Business Control, Anders Hofvander, kommer att inneha rollen som interim CFO efter det att Niklas Tyrén lämnar sin position den 16 februari.

“Årets julhandel blev en besvikelse för branschen som helhet, samtidigt lyckades Kjell Group nå en försäljning i linje med föregående år och ett kassaflöde som fortsatt minskar vår skuldsättning”, kommenterar Andreas Rylander, VD Kjell Group.

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 13 februari 2024, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://ir.financialhearings.com/kjell-group-q4-report-2023. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://www.kjellgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/.

Kvartalsrapporter 
Den kompletta bokslutskommunikén för perioden januari till december 2023 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com.

Rulla till toppen