Revisor

Bolagets revisorer KPMG AB valdes som revisorer för Bolaget första gången år 2017.

Vid årsstämman år 2022 omvaldes KPMG AB till revisor intill slutet av årsstämman år 2023, med Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor.

Camilla Alm Andersson är auktoriserad revisor och medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (”FAR”).

Adressen till KPMG AB:s kontor är Evenemangsgatan 17, 169 03 Solna.

Rulla till toppen