Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2024

Fortsatt tillväxt i Sverige och ett starkt kassaflöde

1 januari – 31 mars 2024

  • Nettoomsättningen ökade med 2,3 % till 591,4 (578,2) MSEK
  • Jämförbar tillväxt uppgick till 2,4 % (-8,1 %) 
  • Bruttoresultatet minskade med 1,5 % till 247,6 (251,5) MSEK. Bruttomarginalen minskade och uppgick till 41,9 % (43,5 %) 
  • Justerad EBITA uppgick till -5,6 (11,1) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till -0,9 % (1,9 %) 
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 (6,5) MSEK och rörelsemarginalen till -2,1 % (1,1 %) 
  • Kvartalets resultat uppgick till -21,7 (-7,5) MSEK 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 (-19,8) MSEK 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,70 (-0,24) kronor 

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

  • För tredje året i följd har Kjell & Company rankats av svenska konsumenter som Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin ”Vitvaror & elektronik – butiker” i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet.
  • I mars utsåg Kjell Group Thomas Pehrsson till ny CFO. Thomas tillträdde sin nya roll den 15 april 2024, och ersatte Anders Hofvander som varit interim CFO efter att koncernens tidigare CFO Niklas Tyrén lämnade sin tjänst den 16 februari 2024.

“Det är glädjande att kunna konstatera att vi återigen ökar försäljningen jämfört med samma period ifjol. Möjligheterna på marknaden är fortsatt mycket goda för de som kontinuerligt anpassar sig efter kundens behov och plånbok”, kommenterar Andreas Rylander, VD Kjell Group.

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Anders Hofvander, interim CFO fram till 15 april 2024 då Thomas Pehrsson tillträdde rollen som CFO, kommer den 25 april 2024, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://ir.financialhearings.com/kjell-group-q1-report-2024  
Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://www.kjellgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

Kvartalsrapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2024 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com

Rulla till toppen