Valberedningens förslag till styrelse i Kjell Group

Inför årsstämman i Kjell Group AB (publ), onsdagen den 15 maj 2024, meddelar valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning.

Styrelsen ska enligt valberedningens förslag bestå av sju ledamöter.

Valberedningen föreslår nyval av Jan Friedman som styrelseordförande då Ingrid Jonasson Blank avböjt omval som styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseledamot samt ny vice ordförande, och omval av Fredrik Dahnelius, Simon Larsson, Ola Burmark, Joel Eklund och Sandra Gadd till styrelseledamöter.
 
Valberedningen består av:

  • Michael Gentili som utsetts av FSN Capital (ordförande)
  • Joel Eklund som utsetts av Familjen Eklund
  • Felix Lindberg som utsetts av Cervantes Capital
  • Ingrid Jonasson Blank, i egenskap av ordförande för Kjell Groups styrelse

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till Kjell Groups årsstämma som hålls den 15 maj 2024.

Rulla till toppen