Kommentar från styrelsen med anledning av artikel i Dagens Industri

Styrelsen i Kjell Group har idag tagit del av en artikel i Dagens Industri där det framkommer önskemål om att minska bolagets skuldsättning. Styrelsen instämmer i att en balanserad skuldsättning är av stor vikt, inte minst i nuvarande osäkra marknadsklimat. Styrelsen övervakar och diskuterar därför kontinuerligt skuldsättningen. I dagsläget gör styrelsen bedömningen att koncernens kapitalstruktur inte utgör någon begränsning för driften av verksamheten.

– Styrelsens uppdrag är att arbeta för alla aktieägares bästa, och vi har en kontinuerlig dialog med våra ägare om hur vi bäst utvecklar verksamheten. Styrelsens och ledningens bedömning är i det här fallet att verksamheten med nuvarande skuldsättning har god marginal att hantera sina finansiella åtaganden på såväl kort som lång sikt. Det är en ynnest att ha ägare som har ett så starkt engagemang och en stark tilltro till bolaget, säger Ingrid Jonasson Blank, styrelseordförande i Kjell Group.
 
Kjell Groups kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023 kommer att publiceras kl 07.00, den 31 oktober 2023.
 
 
Styrelsen för Kjell Group AB

Rulla till toppen