Kjell Group AB (Publ) – Delårsrapport Q3, 1 januari – 30 september 2022

Fortsatt tillväxt och lönsamhet

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen steg med 4,7% till 617,0 (589,0) MSEK 
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 1,1% (3,4%) 
 • Bruttoresultatet ökade med 6,9% till 267,6 (250,2) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 43,4% (42,5%) 
 • Justerad EBITA uppgick till 40,8 (51,2) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 6,6% (8,7%) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,4 (22,7) MSEK och rörelsemarginalen till 5,9% (3,9%) 
 • Kvartalets resultat uppgick till 25,7 (1,3) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,4 (49,7) MSEK 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,83 (-0,63*) kronor 

1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen steg med 16,9% till 1 846,0 (1579,2) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 6,6% (7,3%) 
 • Bruttoresultatet ökade med 14,1% till 788,9 (691,4) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,7% (43,8%) 
 • Justerad EBITA uppgick till 77,7 (100,2) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 4,2% (6,3%) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,7 (54,2) MSEK och rörelsemarginalen till 3,5% (3,4%)
 • Periodens resultat uppgick till 39,7 (-3,8) MSEK 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29,3 (8,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 (-3,09*) kronor 

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Under kvartalet har det öppnats en ny service point i Norge. Efter kvartalets slut så har det i Sverige etablerats en ny service point. 
 • Den 30 augusti tillkännagavs nyheten att Kjell & Company inleder samarbete med fjällturismbolaget Skistar AB. Samarbetet inleds som ett pilotprojekt där bolagets produkter, via Kjell & Company Express, från och med december kommer att finnas tillgängliga för konsumenter på 14 SkiStarshops i Sverige och Norge. 
 • Den 6 oktober framröstades Kjell & Company av konsumenterna till årets köpupplevelse 2022 vid Retail Awards som arrangerades av Svensk Handel. 

“Med de utmaningar som konsumenten nu ställs inför är vår relevans på marknaden som viktigast och trots ett osäkert makroläge under det tredje kvartalet har vi fortsatt att leverera en god balans mellan lönsamhet och tillväxt. Även nöjdheten hos våra kunder har stärkts under det gångna kvartalet, vilket är det viktigaste måttet på framgång för oss”, kommenterar Andreas Rylander, VD Kjell Group.

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 11 november 2022, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://ir.financialhearings.com/kjell-group-q3-2022 
Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/finansiella-rapporter/

Kvartalsrapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till september 2022 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com

Rulla till toppen