Kjell Group AB (Publ) – Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2022

Tillväxt av egna varumärken och starkt kassaflöde stärker vår framtidstro

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 6,9% till 762,0 (818,8) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till -10,6% (5,8%)
 • Bruttoresultatet minskade med 6,5% till 310,2 (331,8) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 40,7% (40,5%)
 • Justerad EBITA uppgick till 57,1 (87,9) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 7,5% (10,7%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,5 (85,9) MSEK och rörelsemarginalen till 6,9% (10,5%)
 • Kvartalets resultat uppgick till 31,5 (66,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 213,0 (144,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,01 (2,13) kronor

1 januari – 31 december (perioden)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8% till 2 607,9 (2 398,0) MSEK.
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 0,7% (6,8%)
 • Bruttoresultatet ökade med 7,4% till 1 099,2 (1 023,3) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,1% (42,7%)
 • Justerad EBITA uppgick till 134,8 (188,1) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 5,2% (7,8%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 117,2 (140,0) MSEK och rörelsemarginalen till 4,5% (5,8%)
 • Periodens resultat uppgick till 71,2 (62,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 242,2 (152,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,29 (1,75*) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Under kvartalet har det öppnats två nya service points i Sverige
 • Den 6 oktober framröstades Kjell & Company av konsumenterna till årets köpupplevelse 2022 vid Retail Awards som arrangerades av Svensk Handel
 • Samarbetet med Skistar har inletts som ett pilotprojekt där bolagets produkter, via Kjell & Company Express, från och med december finns tillgängliga för konsumenter på 14 SkiStarshops i Sverige och Norge

“Under ett år som präglats av såväl geopolitisk som ekonomisk osäkerhet fortsatte Kjell att växa med lönsamhet under 2022. Under det fjärde kvartalet upplevde vi en mer återhållsam kund och en minskad försäljning under julhandeln. Däremot lyckades vi bibehålla bruttomarginalen i linje med föregående år, och fått ytterligare bevis på styrkan i våra egna varumärken där vi under kvartalet sett fortsatt tillväxt. Även kassaflödet var mycket starkt i kvartalet”, kommenterar Andreas Rylander, VD Kjell Group.

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 16 februari 2023, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://ir.financialhearings.com/kjell-group-q4-2022.
Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/finansiella-rapporter/

Kvartalsrapporter 
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till december 2022 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com

Rulla till toppen