Kjell Groups valberedning inför årsstämma 2023

Kjell Group ABs (publ) (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) valberedning ska inför årsstämman utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år samt Bolagets styrelseordförande, som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2023.

Den 31 augusti 2022 var de tre största aktieägarna i Kjell Group; FSN Capital IV[1] (”FSN”) (22,87 procent av rösterna), Fosielund Holding AB (”Familjen Eklund”) (9,63 procent av rösterna) samt Familjen Dahnelius (8,15 procent av rösterna). De tre ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 39,45 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen: 

  • Gustaf von Platen som utsetts av FSN (ordförande)
  • Joel Eklund som utsetts av Familjen Eklund
  • Fredrik Dahnelius som utsetts av Familjen Dahnelius
  • Ingrid Jonasson Blank, i egenskap av ordförande för Kjell Groups styrelse

Beräkningen ovan är baserad på 31 151 514 aktier. Kjell Groups årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022 kommer att äga rum den 16 maj 2023. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 10 mars 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på Bolagets hemsida. Aktieägarna i Kjell Group uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till nominationcommittee@kjell.com eller post till Kjell Group AB (publ), Att: Bolagsstämma 2023, Tärnögatan 6, 211 24 Malmö.

[1] FSN Capital GP IV Limited som komplementär (eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV LP, FSN Capital IV (B) LP and FSN Capital IV Invest LP. (”FSN Capital IV”). 

Rulla till toppen