Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2023

Fokus på anpassningar av kunderbjudande och nya initiativ

1 januari – 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen sjönk med 6,0% till 578,2 (615,3) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till -8,1% (10,3%)
 • Bruttoresultatet minskade med 3,9% till 251,5 (261,7) MSEK samtidigt som bruttomarginalen stärktes och uppgick till 43,5% (42,5%)
 • Justerad EBITA uppgick till 11,1 (24,1) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 1,9% (3,9%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (19,8) MSEK och rörelsemarginalen till 1,1% (3,2%)
 • Kvartalets resultat uppgick till -7,5 (12,6) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,8 (-129,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,24 (0,41) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Under det första kvartalet har vi öppnat en ny service point i Sverige.
 • För andra året i rad rankade svenska konsumenter Kjell & Company som Sveriges mest hållbara varumärke inom kategorin ”Vitvaror & hemelektronik – butiker” i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet.
 • Efter kvartalets slut har Kjell & Company inlett en satsning för att erbjuda pantning och återförsäljning av använda telefoner, surfplattor och datorer i samarbete med ReuseIT, som ingår i Elanders Group.

“Vi har under första kvartalet i år sett en mer försiktig och prismedveten konsument som i många fall prioriterat ned externa varumärken med höga prispunkter medan egna varumärken med lägre prispunkter har fortsatt att växa i kvartalet, något som gynnat vår bruttomarginal”, kommenterar Andreas Rylander, VD Kjell Group, och fortsätter:

”Vi har under årets inledning investerat i att stärka kunderbjudandet och nya initiativ som ska anpassa oss mot en mer försiktig konsument och nya köpmönster.”

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 10 maj 2023, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://ir.financialhearings.com/kjell-group-q1-2023
Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/finansiella-rapporter/.

Kvartalsrapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2023 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com.

Rulla till toppen