Kjell Group AB (Publ) – Delårsrapport Q2, 1 januari – 30 juni 2023

Fortsatta satsningar för att ta vara på marknadsläget

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 7,4 % till 568,5 (613,7) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till -9,0 % (10,2 %)
 • Bruttoresultatet minskade med 6,0 % till 244,0 (260,0) MSEK samtidigt som bruttomarginalen stärktes och uppgick till 42,9 % (42,3 %)
 • Justerad EBITA uppgick till -2,3 (12,8) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till -0,4 % (2,1 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,0 (8,5) MSEK och rörelsemarginalen till -1,2 % (1,4 %)
 • Kvartalets resultat uppgick till -17,9 (1,3) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (75,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,57 (0,04) kronor

1 Januari – 30 Juni (perioden)

 • Nettoomsättningen minskade med 6,7 % till 1 146,7 (1 229,0) MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till -8,6 % (10,3 %)
 • Bruttoresultatet minskade med 5,0 % till 495,4 (521,3) MSEK samtidigt som bruttomarginalen stärktes och uppgick till 43,2 % (42,4 %)
 • Justerad EBITA uppgick till 8,8 (36,9) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 0,8 % (3,0 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (28,2) MSEK och rörelsemarginalen till 0,0 % (2,3 %)
 • Periodens resultat uppgick till -25,4 (13,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,8 (-54,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,81 (0,45) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • I maj inledde Kjell & Company en satsning för att erbjuda pantning och återförsäljning av använda telefoner, surfplattor och datorer i samarbete med ReuseIT, som ingår i Elanders Group
 • I juni introducerade AV-Cables sitt sortiment och varumärke på den svenska marknaden genom lansering av sin svenska hemsida

“Trots en utmanande marknad på kort sikt ser vi behovet av digitalisering och teknik i samhället fortsätta att öka i framtiden. I denna framtid ska Kjell vara den självklara destinationen för individer, familjer eller företag som vill maximera teknikens möjligheter. Därför fortsätter vi att investera i såväl vårt erbjudande som vår organisation och varumärke för att förtydliga varför konsumenten ska välja just oss”, säger Andreas Rylander, VD Kjell Group.

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 1 augusti 2023, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://ir.financialhearings.com/kjell-group-q2-2023. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/finansiella-rapporter/.

Kvartalsrapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till juni 2023 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com.

Rulla till toppen