Regulatorisk

Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2024

Kjell Group AB (publ) har idag, onsdagen den 15 maj, hållit årsstämma i Malmö. Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktörÅrsstämman fastställde årsredovisningen för 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. VinstdispositionÅrsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat för räkenskapsåret 2023 balanseras …

Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2024 Läs mer »

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2024

Fortsatt tillväxt i Sverige och ett starkt kassaflöde 1 januari – 31 mars 2024 Nettoomsättningen ökade med 2,3 % till 591,4 (578,2) MSEK Jämförbar tillväxt uppgick till 2,4 % (-8,1 %)  Bruttoresultatet minskade med 1,5 % till 247,6 (251,5) MSEK. Bruttomarginalen minskade och uppgick till 41,9 % (43,5 %)  Justerad EBITA uppgick till -5,6 (11,1) …

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2024 Läs mer »

Kjell Group årsredovisning 2023

Kjell Group AB (Publ) har publicerat sin årsredovisning för 2023 på bolagets hemsida: https://www.kjellgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska. Certified adviser FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. Kontakter Kjell Group Andreas Rylander, vd +46 (0)73 5181 001, andreas.rylander@kjell.com Per Frykebrant, IR, +46 (0)72 4655 136, per.frykebrant@kjell.com Om oss Kjell Group erbjuder marknadens mest kompletta produktutbud inom elektroniktillbehör, …

Kjell Group årsredovisning 2023 Läs mer »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KJELL GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Kjell Group AB (publ), org.nr. 559115-8448 (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 10:00 på Lokgatan 10, Malmö. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud. Rätt att delta i årsstämmanDen som önskar utöva sin rösträtt vid stämman …

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KJELL GROUP AB (PUBL) Läs mer »

Valberedningens förslag till styrelse i Kjell Group

Inför årsstämman i Kjell Group AB (publ), onsdagen den 15 maj 2024, meddelar valberedningen idag förslag avseende styrelsens sammansättning. Styrelsen ska enligt valberedningens förslag bestå av sju ledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Jan Friedman som styrelseordförande då Ingrid Jonasson Blank avböjt omval som styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseledamot samt ny …

Valberedningens förslag till styrelse i Kjell Group Läs mer »

Kjell Group AB (Publ) – Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2023

Stabil försäljning och lägre nettoskuld Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 761,9 (762,0) MSEK Jämförbar tillväxt uppgick till -0,4 % (-10,6 %) Bruttoresultatet minskade med 2,2 % till 303,5 (310,2) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 39,8 % (40,7 %) Justerad EBITA uppgick till 28,4 (57,1) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 3,7 % (7,5 %) Rörelseresultatet …

Kjell Group AB (Publ) – Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2023 Läs mer »

Rulla till toppen