Q1

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2024

Fortsatt tillväxt i Sverige och ett starkt kassaflöde 1 januari – 31 mars 2024 Nettoomsättningen ökade med 2,3 % till 591,4 (578,2) MSEK Jämförbar tillväxt uppgick till 2,4 % (-8,1 %)  Bruttoresultatet minskade med 1,5 % till 247,6 (251,5) MSEK. Bruttomarginalen minskade och uppgick till 41,9 % (43,5 %)  Justerad EBITA uppgick till -5,6 (11,1) …

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2024 Läs mer »

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2023

Fokus på anpassningar av kunderbjudande och nya initiativ 1 januari – 31 mars 2023 Nettoomsättningen sjönk med 6,0% till 578,2 (615,3) MSEK Jämförbar tillväxt uppgick till -8,1% (10,3%) Bruttoresultatet minskade med 3,9% till 251,5 (261,7) MSEK samtidigt som bruttomarginalen stärktes och uppgick till 43,5% (42,5%) Justerad EBITA uppgick till 11,1 (24,1) MSEK och den justerade …

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, 1 januari – 31 mars 2023 Läs mer »

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, januari – mars 2022

Tillväxt i alla kanaler under det första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Nettoomsättningen steg med 29,8% till 615,3 (473,9) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 13,4%, motsvarande 63,5 MSEK Jämförbar tillväxt uppgick till 10,3% (8,9%) Bruttoresultatet ökade med 21,5% till 261,7 (215,3) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,5% (45,4%) Justerad EBITA …

Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q1, januari – mars 2022 Läs mer »

Rulla till toppen