Kjell Group AB (Publ) Delårsrapport Q2 januari – juni 2022

Stark tillväxt på en turbulent marknad

1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen steg med 18,9% till 613,7 (516,2) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 12,7%, motsvarande 60,1 MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 10,2% (10,3%)
 • Bruttoresultatet ökade med 14,9% till 259,6 (225,9) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,3% (43,8%)
 • Justerad EBITA uppgick till 12,8 (23,2) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 2,1% (4,5%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,5 (8,6) MSEK och rörelsemarginalen till 1,4% (1,7%)
 • Kvartalets resultat uppgick till 1,3 (-9,6) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75,5 (58,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04* (-1,94) kronor

1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen steg med 24,1% till 1 229,0 (990,2) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 13,1%, motsvarande 123,5 MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 10,3% (9,6%)
 • Bruttoresultatet ökade med 18,2% till 521,3 (441,2) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,4% (44,6%)
 • Justerad EBITA uppgick till 36,9 (49,0) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 3,0% (5,0%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,2 (31,5) MSEK och rörelsemarginalen till 2,3% (3,2%)
 • Periodens resultat uppgick till 13,9 (-5,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54,1 (-41,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,45* (-2,58) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Under kvartalet etablerades en ny service point i Trondheim. Efter kvartalets slut så har ytterligare en service point öppnat i Stavanger.
 • Årsstämman hölls den 19 maj.

“Det första halvåret har varit ett styrkebesked för vår unika omnikanalsmodell och marknadsnisch mot tillbehör, vars behovsdrivna konsumtion skiljer sig från hemelektronikbranschen i stort. Den senaste perioden har återigen bevisat att vårt kurerade sortiment med relativt låga prispunkter och högklassiga service efterfrågas i såväl låg- som högkonjunktur”, kommenterar Andreas Rylander, VD Kjell Group, och fortsätter:

“Vi fortsätter växa med lönsamhet och vi har medvetet valt att under det andra kvartalet fortsätta investera i kundmötet, utveckla centrala funktioner samt etablera nya service points för att ta vara på tillväxtmöjligheter.”

Webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 18 augusti 2022, klockan 10.00 att hålla en webcast i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen gå till webblänken: https://tv.streamfabriken.com/kjell-group-q2-2022 Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida:
https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/presentationer.

Kvartalsrapporter
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till juni 2022 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com.

Rulla till toppen