Kjell Group AB (Publ) – Delårsrapport Q3, 1 januari – 30 september 2021

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen steg med 19,7% till 589,0 (492,0) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 6,2%, motsvarande 30,3 MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 3,4% (4,7%)
 • Bruttoresultatet ökade med 15,0% till 250,3 (217,6) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,5% (44,2%)
 • Justerad EBITA uppgick till 51,2 (45,0) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 8,7% (9,2%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,7 (44,5) MSEK och rörelsemarginalen till 3,9% (9,0%)
 • Kvartalets resultat uppgick till 1,3 (22,3) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,7 (46,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,63 (1,00) kronor

1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen steg med 18,5% till 1 579,2 (1 332,9) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 10,1%, motsvarande 134,9 MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 7,3% (4,3%)
 • Bruttoresultatet ökade med 16,1% till 691,4 (595,6) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 43,8% (44,7%)
 • Justerad EBITA uppgick till 100,2 (73,1) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 6,3% (5,5%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 54,2 (67,9) MSEK och rörelsemarginalen till 3,4% (5,1%)
 • Periodens resultat uppgick till -3,8 (8,8) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,2 (59,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,08 (1,97) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Notering av bolaget på Nasdaq First North Growth Market den 16 september
 • Hävda COVID-19 restriktioner kopplat till handel på samtliga marknader i slutet av kvartalet
 • Under början av kvartal fyra öppnades två nya service points i Norge och en i Sverige och beslut har fattats om att öppna ytterligare fyra service points i närtid
 • Kjell & Company utsågs till Årets omnikanal vid Retail Awards 2021

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 18 november 2021, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. För att delta i konferensen, ring 08 5055 8375 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/kjell-group-q3-2021. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/presentationer.

Kvartalsrapporter
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till september 2021 finns tillgänglig på www.kjellgroup.com.

Rulla till toppen