Kjell Group AB (Publ) – Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2021

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen steg med 22,9% till 818,8 (666,1) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 9,0%, motsvarande 59,7 MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 5,8% (8,5%)
 • Bruttoresultatet ökade med 17,7% till 331,8 (281,9) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 40,5% (42,3%)
 • Justerad EBITA uppgick till 87,9 (73,7) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 10,7% (11,1%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 85,9 (71,4) MSEK och rörelsemarginalen till 10,5% (10,7%)
 • Kvartalets resultat uppgick till 66,2 (50,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 144,1 (177,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,13*(3,40) kronor

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen steg med 20,0% till 2 398,0 (1 999,0) MSEK. Exklusive förvärvet av AV-Cables uppgick försäljningstillväxten till 9,7%, motsvarande 194,6 MSEK
 • Jämförbar tillväxt uppgick till 6,8% (5,7%)
 • Bruttoresultatet ökade med 16,6% till 1 023,2 (877,5) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 42,7% (43,9%)
 • Justerad EBITA uppgick till 188,1 (146,9) MSEK och den justerade EBITA-marginalen till 7,8% (7,3%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 140,0 (139,3) MSEK och rörelsemarginalen till 5,8% (7,0%)
 • Periodens resultat uppgick till 62,4 (58,8) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 152,3 (237,0) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,75* (1,43) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut

 • Kjell & Company utsågs till Årets omnikanal vid Retail Awards 2021.
 • Under kvartalet etablerades fem nya service points varav två i Norge och tre i Sverige.
 • Två nya service points har per avgivandet av denna rapport etablerats under första kvartalet 2022.
 • Under kvartalet upplevde samtliga marknader den högsta och snabbaste smittspridningen hittills under pandemin, med påföljande restriktioner. Efter kvartalets utgång har samtliga marknader lättat på majoriteten av restriktionerna.

Telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén
Andreas Rylander, vd och koncernchef och Niklas Tyrén, CFO kommer den 25 februari 2022, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén. För att delta i konferensen, ring 08 505 583 57 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/kjell-group-q4-2021. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: https://kjellgroup.azurewebsites.net/investerare/presentationer.

Kvartalsrapporter
Den kompletta bokslutskommunikén för perioden januari till december 2021 samt tidigare avgivna rapporter finns tillgängliga på www.kjellgroup.com.

*Resultat per aktie exkl. kumulativ utdelning för tidigare preferensaktier enligt not 6 uppgår i kvartalet till 2,13 kr (4,37) respektive för perioden till 3,71 kr (5,13).

Rulla till toppen