Kjell & Company offentliggör utfallet av erbjudandet av aktier i bolaget – handel på Nasdaq First North Growth Market inleds imorgon

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Kjell Group AB (publ) (”Kjell & Company” eller ”Bolaget”), en ledande[1] aktör inom tillbehör till hemelektronik (eng. consumer electronics accessories ”CEA”), offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Handel på Nasdaq First North Growth Market inleds imorgon den 16 september 2021.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var som tidigare kommunicerats 55 kronor, motsvarande ett marknadsvärde för Bolagets aktier om 1 713 miljoner kronor efter genomförandet av Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattade 7 272 727 nyemitterade aktier motsvarande cirka 400 miljoner kronor samt
    9 380 177 befintliga aktier, vilka erbjöds av huvudägaren FSN Capital IV[2] samt ett fåtal andra aktieägare (tillsammans med FSN Capital IV, de ”Säljande Aktieägarna”), motsvarande cirka 516 miljoner kronor. Det totala Erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgick till cirka 916 miljoner kronor.
  • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har huvudägaren FSN Capital IV, Kjell Dahnelius, Marcus Dahnelius och Mikael Sundin, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att sälja ytterligare högst 2 497 935 befintliga aktier, motsvarande högst cirka 137 miljoner kronor eller högst 15 % av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 1 053 miljoner kronor, motsvarande cirka 61,5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.
  • AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har förvärvat aktier i Erbjudandet för ett belopp om totalt 523 miljoner kronor, motsvarande totalt 30,5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.
  • Koncernledningen och styrelsen har ingått åtaganden om lock-up under en period om 360 dagar från den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Övriga befintliga aktieägare har ingått åtaganden om lock-up under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
  • Handel på Nasdaq First North Growth Market inleds imorgon den 16 september 2021 under kortnamnet (ticker) ”KJELL”. Beräknad likviddag är den 20 september 2021.

Andreas Rylander, VD, kommenterar:

”Vi har upplevt ett stort intresse för att investera i Kjell & Company och ser fram emot att tillsammans med våra nya aktieägare ta nästa steg i utvecklingen som noterat bolag. Det är en stor dag för oss som varje dag arbetar för att göra teknik tillgänglig för alla. Jag vill i den andan tacka alla våra anställda för det arbete ni utför och våra kunder för det förtroende ni visar och vi ser fram emot vår gemensamma tillväxtresa!”

Om Kjell & Company

Sedan starten 1988 har Kjell & Company utvecklats till en ledande[1] aktör inom tillbehör till hemelektronik, med närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget kombinerar ett stort produktutbud med en hög grad av rådgivning och kundservice som erbjuds via ett omnikanalserbjudande – online, via 130 service points, varav 107 i Sverige och 23 i Norge, och tillsammans med samarbetspartnern Circle K på 292 stationer i Sverige. Genom förvärvet av online-aktören AV-Cables, som slutfördes den 29 april 2021, är Kjell & Company även etablerat på den danska marknaden och stärker därmed sin position ytterligare i Norden.

Försäljningen från Kjell.com är sömlöst integrerad med service points och under perioden april till juni 2021 utgjorde Bolagets onlineförsäljning omkring 35 %[3] av omsättningen. Kjell & Company strävar efter bästa möjliga kundupplevelse oberoende av kanal och kunder erbjuds personlig service och rådgivning både online och fysiskt. Leveranser sker snabbt, med leverans samma dag i flera städer och inom en dag till omkring 70 % av Sveriges befolkning[4].

Genom Kjell & Companys lojalitetsklubb, med cirka 2,4 miljoner medlemmar[4], har Bolaget en ingående förståelse för människors teknikbehov, och Bolagets cirka 1 200 anställda[4] arbetar dagligen för att förbättra människors liv genom teknik. Kjell & Companys tydliga fokus på kundupplevelsen syns i Bolagets höga kundnöjdhet och genomsnittligt betyg om 9,2 av 10,0 på Prisjakt[5] och en NPS om 75[4], [6].

Kjell & Company har uppvisat en stark organisk tillväxt av sin nettoomsättning historiskt, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (”CAGR”) om 18,8 % för räkenskapsåren 2000-2020. Under perioden har Kjell & Company ökat sin nettoomsättning under samtliga år. Ett genomgående fokus på kundnöjdhet kombinerat med ett noga utvalt produktutbud har tillsammans med omnikanalplattformen bidragit till en hög marginal. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,3 % för räkenskapsåret 2020 trots negativ påverkan från Covid-19-pandemin.

Stabilisering

I samband med Erbjudandet får Nordea som stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagenten”), i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än som annars skulle råda på marknaden, under upp till 30 dagar från det att handeln i Bolagets aktier inleds på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsagenten är dock inte tvungen att utföra sådana transaktioner och det finns ingen garanti för att sådana åtgärder kommer att företas. Sådana transaktioner kan verkställas på alla typer av värdepappersmarknader, inklusive Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknader eller på annat sätt. Transaktionerna, om påbörjade, får avbrytas närsomhelst utan förvarning, men får inte avslutas senare än under den ovannämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska det offentliggöras att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabilisering utförts eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Om FSN Capital Partners

FSN Capital Partners är en investeringsrådgivare som agerar uteslutande för FSN Capitals fonder med 3,1 miljarder euro under förvaltning. Fonderna genomför majoritetsinvesteringar i tillväxtorienterade bolag i norra Europa med ett bolagsvärde upp till 500 miljoner euro för att stödja fortsatt tillväxt.

FSN Capital grundades 1999 och är en ledande riskkapitalrådgivare i norra Europa med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och München. FSN Capital eftersträvar att agera med högsta möjliga integritet genom att handla ansvarsfullt gentemot portföljbolag, rådgivare, investerare, samhälle och klimat.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. White & Case är legal rådgivare till Bolaget och FSN Capital IV. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

FNCA Sweden AB är Bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Rylander
VD
E-mail: Andreas.Rylander@kjell.com

Niklas Tyrén
Ekonomidirektör
E-mail: Niklas.Tyren@kjell.com

Johan Hähnel
IR
E-mail: Johan.Hahnel@kjell.com

Rulla till toppen