Pressmeddelanden

Kategori: Alla, Regulatorisk

2022

Aktieägarna i Kjell Group AB (publ), org.nr. 559115-8448 (”Kjell Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma...
Efter succén med 292 Kjell Express butiker i Sverige inleds nu under en testperiod motsvarande samarbete med Circle K i Norge på sex stationer...
1 oktober – 31 december 1 januari – 31 december Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut Telefonkonferens i...
Kjell & Company, som ingår i Kjell Group, har sedan början av 2017 erbjudit medlemskap i Kjell & Companys medlemsklubb. Den 7 februari...

2021

Tredje kvartalet 1 januari – 30 september Väsentliga händelser under kvartalet och efter kvartalets slut Telefonkonferens i samband med...
Kjell & Company, som ingår i Kjell Group, öppnar sin första butik i Trondheim, Norges fjärde största stad. Butiken erbjuder...
Kjell & Company, som ingår i Kjell Group, har lanserat det egna varumärket Nomadelic. Initialt säljs bland annat egenutvecklade hörlurar...
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT...
Kjell & Company, som ingår i Kjell Group, har tecknat avtal med Eways om att tillhandahålla nyckelfärdiga laddstationer för elbilar...
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT...
Scroll to Top